محمد شفایی نجف آبادی

محمد شفایی نجف آبادی
محمد شفایی نجف آبادی
دانش آموخته نـرم افـزار ، برنـامه نویس
مدیرعامل شرکت سپنـتا سامـانه پیشگام
عضو سازمان نظـام صنفی رایانه ای کشور
عضو فدراسیون بین المللی مخترعان IFIA

09132896528    -    02191306528
پست الکترونیکی :  info@Shafaie.ir

شرکت سپنتا سامانه پیشگام واتس اپ تلگرام اینستاگرام