محمد شفایی نجف آبادی

محمد شفایی نجف آبادی
محمد شفایی نجف آبادی
دانش آموخته نـرم افـزار ، برنـامه نویس
مدیرعامل شرکت سپنـتا سامـانه سپاهـان
عضو فدراسیون بین‌المللی مخترعان IFIA
عضو سازمان نظـام صنفی رایانه ای کشور
عضو پارک فناوری شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
منتخب طرح شهید فـخری زاده بنیاد مـلی نـخبگان

09132896528    -    02191306528
پست الکترونیکی :  info@Shafaie.ir

شرکت سپنتا سامانه سپاهان تلگرام واتس اپ اینستاگرام