محمد شفایی نجف آبادی

محمد شفایی نجف آبادی
محمد شفایی نجف آبادی
مهندس نرم افزار ، بـرنامـه نـویـس وب
مدیرعامل شرکت سپنتا سامانه سپاهان

تهران ، خیابان دکتر علی شریعتی ، سه راه طالقانی
ابتدای خواجه نصیرالدین طوسی غربی ، پلاک 274
تلفن همراه : 09132896528
تلفن ثابـت : 02191306528
پست الکترونیکی : info@Shafaie.ir

شرکت سپنتا سامانه سپاهان تلگرام واتس اپ اینستاگرام