محمد شفایی نجف آبادی

محمد شفایی نجف آبادی
محمد شفایی نجف آبادی
مهندس نرم افزار ، بـرنامـه نـویـس وب
مدیرعامل شرکت سپنتا سامانه سپاهان

09132896528    -    02191306528
پست الکترونیکی :  info@Shafaie.ir

شرکت سپنتا سامانه سپاهان تلگرام واتس اپ اینستاگرام